Đồng hành với Cindy trong việc Bảo vệ quyền của phụ nữ về chuyện sinh con 

Đọc cách Cindy đã dẫn đầu về Sức khỏe sinh sản. 

  • Ban Giám sát đã bỏ phiếu nhất trí trao cho Planned Parenthood Mar Monte 3 triệu đô la để mở rộng dịch vụ, cải tạo các phòng khám và tạo ra một chương trình sức khỏe hành vi từ xa — dự đoán sự gia tăng bệnh nhân ngoại bang sẽ không thể nhận được các dịch vụ sức khỏe sinh sản ở nơi họ trực tiếp. 
     

  • Cindy đã giúp dẫn đầu một liên minh trên toàn quốc để chống lại những nỗ lực của Chính quyền Trump nhằm ngăn cản quyền tiếp cận của phụ nữ với biện pháp tránh thai miễn phí. 
     

  • Cindy đã làm việc với Luật sư Quận Jeff Rosen để biến Quận Santa Clara trở thành hình mẫu quốc gia để theo dõi những kẻ hiếp dâm bằng cách nhanh chóng xử lý DNA của chúng
     

  • Cindy đã thúc đẩy một sắc lệnh để đảm bảo quyền tiếp cận với quyền nghỉ phép của cha mẹ và các quyền lợi liên quan cho các Giám đốc Điều hành của Quận. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, Hội đồng quản trị đã thông qua một sắc lệnh bổ sung một điều khoản về chế độ nghỉ thai sản và thai sản cho nhân viên ở Hạt Santa Clara ở các vị trí lãnh đạo điều hành không có đại diện.

Bảo vệ Quyền sinh sản.
Thêm tên của bạn.

Tôi ủng hộ Cindy và muốn tham gia:

Cảm ơn bạn đã gửi!